Samen aan de slag om voedsel steeds lokaler en duurzamer te maken

Op deze plek beginnen we de opbouw van Puur Betuws. De sociale en duurzame lokale keten voor de Betuwe, waarin voedsel steeds lokaler en duurzamer wordt geproduceerd èn geconsumeerd en waarin samenwerken voorop staat. Dat klinkt simpel, iedereen wil dat dat gebeurt, maar om dat echt waar te maken moet er nog heel wat water door de Rijn, de Maas en de Waal gaan stromen.

De eerste steentjes zijn geworpen

De organisatie van de keten is begonnen met een kerngroep. Die bestaat uit Werkzaak Rivierenland, De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor, Food Value, The Plant, de Betuwse Fruitshop en de gemeentes West Betuwe, Culemborg, Tiel en West Maas en Waal. Samen hebben wij een Gelderse/Europese POP3 subsidie gekregen om steeds meer mensen en organisaties mee te laten bewegen in deze stroom, zodat aan het eind van 2020 een substantieel deel van het Betuwse voedsel lokaal en duurzaam is geproduceerd, sociaal en electrisch wordt getransporteerd en lokaal wordt geconsumeerd. De opslag en distributie wordt verzorgd met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het projectteam. v.l.n.r. Marieke Karssen, Gerard van Duren, Pauline Pels, Theo Niënhaus, Hanneke Rombouts, Gerard Poldervaart, Hilde Engels

Samenwerkingsverbanden, sociaal en duurzaam

bij Werkzaak Rivierenland

Op 12 februari en 2 maart vonden de eerste kennismakingsbijeenkomsten plaats. Meer dan 60 leveranciers, boeren, tuinders en telers, maar ook kantines, restaurants, supermarkten, hotels, banken en gemeentes dachten samen na over marges, verdienmodellen, logistiek, marketing, promotie en hoe we dit samen het beste kunnen oppakken: een florerende gezonde lokale keten die goed is voor de regio, de mensen en de planeet. Het verslag volgt binnenkort.  

Corona en de voortgang van dit project

Het Coronavirus treft de hele wereld. Niet alleen dit project. En het wordt ook niet iets van een paar weken, maar zal zeer waarschijnlijk het hele jaar 2020 een grote rol spelen. Wij zijn, net als iedereen waarschijnlijk, onze planning en positie en gevoel en richting nog aan het zoeken, maar spreken hierbij de intentie uit ons best te doen om grote delen van dit project juist wel door te laten gaan. Onze kwetsbaarheid voor dit virus laat namelijk juist zien dat het belangrijk is om economie lokaler te organiseren. 

Het exacte hoe hangt ook heel erg af van hoe ernstig Nederland door het virus getroffen wordt. We houden je in ieder geval op de hoogte als je dat wil. Als je niet al in ons bestand staat, stuur dan een mail naar info@puurbetuws.nl. 

Het (begin van het) samenwerkingsverband