Ons verhaal

De coöperatieve streekmotor Puur Betuws

Met een knipoog naar de opzet, missie en visie van De Fruitmotor hebben de vier initiatiefnemers de nieuwe organisatie de coöperatieve streekmotor Puur Betuws genoemd. En, omdat we net als De Fruitmotor willen dat het kopen en verkopen van lokaal voedsel het begin wordt van een veel grotere maatschappelijke beweging hebben we er geen B.V. maar een coöperatie van gemaakt.  (lees de statuten)

Gezonder landschap, voedsel en biodiversiteit

Boeren en verwerkers die meedoen met Puur Betuws willen allemaal, net als jij, een mooier landschap, met meer biodiversiteit en minder gewasbeschermingsmiddelen en eerlijker en gezonder voedsel. Ze willen diervriendelijker met vee omgaan en echt mooie producten maken. Die tijd hebben gehad om te rijpen en te groeien. In de shop kun je zien welke keurmerken en standaarden onze leveranciers hanteren. Het is ons doel om lokale landbouw steeds ecologischer en diverser te maken. En om de oorspronkelijke voedselproducten van de streek te versterken. Dit doen we door het actief mogelijk maken van lokale verkoop, maar ook door andere projecten op dit vlak op te pakken. 

Een gezondere economie, meer circulariteit en meer werkgelegenheid

Lokaal geproduceerd èn getransporteerd voedsel gaat niet alleen over een goed gevoel, maar leidt ook echt tot lokale werkgelegenheid. Dit betekent dat er meer banen komen. Juist banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En meer banen leidt tot meer mensen die ook weer lokaal geld kunnen besteden. 

Een lokalere voedselketen creëert ook een meer circulaire economie. Denk aan minder (halflege) busjes en meer samenwerking op het gebied van grond- rest- en afvalstoffen. 

Puur Betuws creëert op alle manieren lokaal meer werkgelegenheid en wil van hieruit ook de circulariteitskansen en vraagstukken steeds meer oppakken. 

Transparant en voor en door de mensen uit de regio

Van de prijs die jij betaalt in de winkel gaat 80% naar de leverancier. Dat is een heel hoog percentage. Dat kunnen we nu doen omdat we bij de opzet van Puur Betuws deels worden ondersteund door een POP3 subsidie. En dat kunnen we alleen volhouden als er zo snel mogelijk heel veel mensen meedoen. Natuurlijk door jouw voedsel bij Puur Betuws te kopen, maar je kan op nog veel meer manieren meedoen. 

Het bredere maatschappelijke vraagstuk dragen

Wij beseffen ons goed dat die ene biologisch geteelde appel een heel cluster van systeemveranderingen vertegenwoordigt. Denk aan het klimaatvraagstuk, gezond voedsel, circulariteit, sociale inclusie, een leefbaar platteland, duurzaamheid, waterberging, CO2 opslag, biodiversiteit etc. etc.. Dit zijn allemaal verschillende vraagstukken, maar, ze hebben één drager: de planeet. En daarom ontmoeten al die vraagstukken elkaar ook telkens zo. Wij weten dit en stoppen dus niet bij het verkopen van lokale producten. Wij willen, samen met ondernemers, overheden, onderzoekers en het onderwijs de complexiteit van deze systemen in de praktijk uitwerken en vanuit die onderzoeken en pilots telkens nieuwe verdienmodellen ontwikkelen die met de natuur meewerken en landschap en mensen versterken. 

Dit is waar Puur Betuws voor staat en over gaat: een transparante, door leden gedragen organisatie zijn, die samenwerkt met alle relevante spelers in de regio om die route naar gezonder voedsel uit een gezonder landschap met behulp van lokale werkgelegenheid mogelijk te maken.  En daarom ook kan straks iedereen lid worden van de coöperatie: leveranciers, consumenten, grootverbruikers, en alle vormen van maatschappelijke organisaties.

Dus, woon of werk jij in de Betuwe, Bommelerwaard of het Land van Maas en Waal, dan is Puur Betuws, simpel gezegd, van jou!

Onze kernboodschap

Alle leden van Puur Betuws willen via de ontwikkeling, verkoop en distributie van lokale producten de beweging versterken die voedsel gezonder, biodiversiteit groter, werkgelegenheid socialer en verdienmodellen voor regionale producenten beter maakt, waardoor de regio als geheel gezonder, sterker en aantrekkelijker wordt.

Met de regio bedoelen we de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal. 
Leden zijn niet alleen leveranciers, maar ook professionele en particuliere consumenten en alle organisaties die dit belang via hun ((in)koop)gedrag ondersteunen. 

Samenwerken

Samenwerken zit in het DNA van al ons handelen. Puur Betuws is in de herfst van 2019 gestart als project. Dit project kreeg bij de opstart een POP3 subsidie mee en wordt gesteund door alle gemeenten in de regio Rivierenland en Regio Rivierenland zelf. Gedurende dit project breiden we onze samenwerking steeds meer uit met onder andere Betuws Best en het regionale Bureau voor Toerisme. We staan zeker open voor meer samenwerkingen met organisaties die regionaal voedsel en lokale economie en meer ecologie in de landbouw ondersteunen en deze onderwerpen verder brengen. Zie jij mooie raakvlakken of een goede win-win? Neem gerust contact met ons op.

Lees meer over de initiatiefnemers