Over de initiatiefnemers

De drie initiatiefnemers van Puur Betuws zijn ieder op hun eigen manier al jaren aan het werk met het enorme vraagstuk om voedselproductie en logistiek lokaler, ecologischer en circulairder te maken en werkgelegenheid socialer. Iedere deelnemer brengt dus enorme ervaring en expertise in en samen zijn we vanaf juli 2020 de coöperatieve streekmotor Puur Betuws U.A., oftewel een zeer interessante coöperatievorm waarvan ook jij lid kan worden.

Werkzaak Rivierenland 

Werkzaak Rivierenland is een samenwerkingsverband van de acht gemeenten in Rivierenland op het gebied van Werk en Inkomensondersteuning. Wij begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Onze kernboodschap is dat iedereen meedoet in de samenleving. Daar geloven we in en werken we elke dag aan.

Op basis van het meerjarenbeleidsplan investeren de deelnemende gemeenten in innovatieve samenwerkingsprojecten, zoals Puur Betuws om gezamenlijk tot een meer inclusieve arbeidsmarkt en samenleving te komen.

Theo Niënhaus is project- en innovatie manager bij Werkzaak Rivierenland en mede initiatiefnemer van Puur Betuws

We werken vanuit drie belangrijke waarden:

Meedoen
Ieder mens doet mee. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Wij maken en houden werk bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen, juist voor diegenen in een kwetsbare situatie.

Verbinden
Door de ander echt te zien en te erkennen bouwen we bruggen. Zo verbinden we werkzoekenden & medewerkers, werkgevers en al onze partners. Wij zijn nieuwsgierig naar de ander en werken samen vanuit vertrouwen.

Ontwikkelen
Ieder mens heeft talent. Iedereen kan leren en zich verder ontwikkelen. Wij versterken de ander bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Wij geven regie aan de ander waar dat kan. We proberen en leren elke dag.

Onze Slogan is: Talent werkt voor Rivierenland.

Coöperatie De Fruitmotor

De Fruitmotor is wellicht de meest bekende partner van het kwartet. Hilde Engels en Henri Holster bedachten in 2016 een zeer vernieuwende en sociale rechtsvorm met als doel om de fruitteelt ecologischer en circulairder te maken. Ze begonnen met het verwerken van fruit met een vlekje tot heerlijke cider- en sapproducten, onder het merk Krenkelaar. Inmiddels doet de Fruitmotor nog veel meer. Iedere activiteit heeft als doel om de (fruit)productie en consumptie in de Betuwe ecologischer, lokaler en circulairder te maken.

Hilde Engels is mede initiatiefnemer in Coöperatie De Fruitmotor en Puur Betuws
Hanneke Rombouts is het aanspreekpunt voor afnemers.

Coöperatie Food Value

Marieke Karssen en Pauline Pels werken sinds 2016 aan het steeds gebruiksvriendelijker maken van een online webshop en organisatie die helemaal is toegesneden op het ontzorgen èn empoweren van de kernspelers in de lokale voedselketen: de boer/producent en de lokale logistieke partner. Boeren kunnen zelf hun prijzen bepalen en producten beheren, hebben een eigen online winkel, met hun eigen ambachtelijke product, maar samen leveren ze de klant een totaalaanbod. De eveneens lokale logistieke partner ontzorgt de boer en vermindert een enorme hoeveelheid transportbewegingen in de regio.

Puur Betuws gebruikt deze software en daarom blijven alle leveranciers die deelnemen aan de online winkel eigenaar van hun eigen data. Dat is uniek. Boeren en producenten die hun producten in de Puur Betuws winkel leggen zijn zelf de baas over hun prijs en weten wie hun klanten zijn.  

Marieke Karssen is oprichter van Food Value en mede initiatiefnemer in Puur Betuws
Pauline Pels is oprichter van Food Value en aanspreekpunt voor de webshop