Privacyverklaring

Puur Betuws respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen voor de diensten waar je om gevraagd hebt.

Wie zijn wij?

Puur Betuws is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de naam Coöperatieve Streekmotor Puur Betuws U.A. met KvK nummer 78566193.  Puur Betuws wil via de ontwikkeling, verkoop en distributie van lokale producten de beweging versterken die voedsel gezonder, biodiversiteit groter, werkgelegenheid socialer en verdienmodellen voor regionale producenten beter maakt, waardoor de regio als geheel gezonder, sterker en aantrekkelijker wordt.

Puur Betuws is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@puurbetuws.nl.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen.

Puur Betuws verkoopt je gegevens niet

Puur Betuws zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software-experts). Puur Betuws zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Beveiliging & Bewaartermijn

Puur Betuws neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Puur Betuws bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. (Zie ook ons cookiebeleid).

Cookies

Je moet de privacyverklaring van derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Puur Betuws heeft geen controle over de activiteiten van derden.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan dat via onze cookieverklaring of via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Rechten van betrokkene

Als relatie van Puur Betuws heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Rechten

Je kunt je beroepen op de volgende rechten:

  • Recht op het inzien van je gegevens;
  • Recht op het verwijderen van je gegevens;
  • Recht op het aanpassen van je gegevens;
  • Recht op het bezwaar maken op de verwerking van je gegevens;
  • Recht om je gegevens over te dragen;
  • Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
  • Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je je wil beroepen op een of meerdere rechten, neem dan contact op met Puur Betuws via info@puurbetuws.nl.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Puur Betuws niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Puur Betuws is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Puur Betuws heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Puur Betuws verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites

Wijzigingen, contact vragen en klachten

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@puurbetuws.nl. Als je van mening bent dat Puur Betuws een klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Update 23 maart 2021